Starbox

QUIN MALAVE GEM

(Kvín, Kvíny, Kvínečka, Kvíča, Kvíčala, Kvínka)

* 1.5.2007

Stud female
spondylosis 0, HD A/A

PEDIGREE VIDEO
Starbox Starbox Starbox Starbox Starbox Starbox Starbox Starbox Starbox Starbox Starbox Starbox Starbox Starbox Starbox Starbox